Christus ontvang die hoogste Naam

Deel
Sondag, Desember 17, 2017
Christus ontvang die hoogste Naam
Lees: 
Efesiers 1:21 Filemon 2:9 Heidelbergse Kategismus 36
Sing: 
Liedere word tydens die preek opgegee.
Klankgreep: