Heatherdale begrafplaas besoek

Deel

Ons besoek die Heatherdale begrafplaas op 3 Februarie. Ons vertrel vanaf die kerkgebou om 08:00. 

Die idee is om lidmate te help om in 'n veilige omgewing die grafte van geliefdes te besoek.