Kontak/Navrae

Deel
Straatadres H/v Frederikastraat & 17de Laan,
RIETFONTEIN
Pretoria
Suid Afrika

 

Posadres Posbus 23086
GEZINA
Pretoria
0031

 

Kontak Nommers (Kerkkantoor)  
Tel: +27 (12) 331 1230
Fax: 086 275 6815
Epos: info@gksa-innesdal.co.za
Epos van predikant: wikus.buys@aros.ac.za
Bankbesonderhede: Bank: ABSA
Tak: Ben Swartstraat
Takkode: 632005
Rekening nommer: 050341801
 
Verhuring van saal: Kontak: Hettie Beetge (012 3311230 )
Aansoekvorm:Laai hier af