God moet geloof word vir Sy reddingsdade

Deel
Sondag, Januarie 27, 2019
God moet geloof word vir Sy reddingsdade
Lees: 
Jona 2: 6 - 9 Heidelbergse Kategismus 1
Sing: 
Liedere word tydens die diens aangekondig
Klankgreep: