Nege maal salig

Deel
Sondag, Januarie 13, 2019
Nege maal salig
Lees: 
Matteus 5: 1 - 20
Sing: 
Liedere word tydens die diens aangekondig
Klankgreep: