Vorige predikante

Deel

Predikante

Die gemeente is sedert sy bestaan deur slegs 8 predikante bedien.
Ds JM de Wet 1939-1946
Dr GCP van der Vyver 1946-1949
Ds JL de Bruin 1949-1971
Ds AH Mulder 1971-1977
Ds MJ Smidt 1978-2006
Ds C Jooste 2007-2009
Ds ALA Buys

 

Gedurende die 1950’s tot 1990’s was Innesdal ten nouste gemoeid met die sendingwerk in Mamelodi. Ds HA Louw was in die periode 1968-1987 as sendingleraar deur die gemeente uitgestuur in samewerking met ander Gereformeerde Kerke in Pretoria wat langsamerhand die verantwoordelikhede vir verskillende werksaamhede oorgeneem het.